Rólunk

A Genfi Magyar Egyesület olyan – tevékeny múltra visszatekintő – közösség, mely a Genfben és környékén élő magyarság összefogását tűzte ki célul nemzeti ünnepeink megünneplésére, magyar művészeti, kulturális valamint tudományos ismeretterjesztő előadások szervezésére és támogatására, a magyar nyelv ápolására. Feladatunknak tekintjük a magyar kulturális értékek genfi terjesztését, a genfi társadalommal való kapcsolatok fejlesztését is.
Az Egyesület jelenlegi formájában 1989 óta létezik, tagjaink száma jelenleg kétszáz fő. Elődje a Genfi Magyar Klub 1981-1986 között működött, de ennél korábban is volt Genfben 1957 óta, magyar egyesület melyet az 1956-os magyarok alapítottak. Ismeretes, hogy már a háború előtti genfi magyar emigráció is rendelkezett szervezettel.
Hagyományos rendezvényeink: október 23-i ünnep, március 15-i megemlékezés, Genfi Magyar Jótékonysági Bál. A bálon általában 130-150 vendég vesz részt, képviseli magát a genfi polgárság is, az est jótékonysági célú, anyagi eredményét minden esetben egy magyarországi gyermekintézmény kapja. Tagjainknak ismertetjük a Magyarországról kapott kulturális programokat, valamint a berni konzulátus híreit. Rendszeresen közöljük tagjaink és a munkát kereső magyarok hirdetéseit. Évente néhányszor kisebb közönségnek szóló kulturális, szórakoztató vagy tudományos ismeretterjesztő programokat is szervezünk. Ismert írót, tudományos, technikai szakembert, üzlet-embert vagy művészt látunk vendégül.
Támogatunk genfi magyar kulturális szervezeteket, többek között a Genfi Magyar
Sík Sándor Cserkészcsapatot, a Genfi Magyar Iskola és Óvodát, a Genfi Magyar Könyvtárat és a Pannonia Táncegyüttest. Svájci országos szinten a svájci-magyar szociális tevékenységet folytató közösségeket, a Svájci Magyar Munkavállalók Szövetségét, valamint a magyar nyelv és kultúra érdekében folytatott kiállást kisebbségekben élők esetén, melyért legutóbb Báthory-díjat adományozott Egyesületünknek az erdélyi Bolyai Kezdeményező Bizottság.
Újságunk a Genfi Magyar Értesítő, melyet 300 példányszámban nyomtatunk 1991 óta jelenik meg évente öt-hat alkalommal, tagjaink ingyenesen kapják, de igyekszünk eljuttatni azoknak is, akik nem tagok, ám érdeklődnek az egyesület munkája iránt. Szerkesztőségi célunk: kifejezetten genfi-magyar eseményekről szóló írások, hírek, riportok közlése, Genfben-Svájcban élő magyar szakemberek bemutatása, munkájuk népszerűsítése, valamint az egyetemes magyar kultúra évfordulóinak ismertetése.
Az egyesület vezetősége 13 tagú, önkéntesen végzik munkájukat, évente választják őket. Számos segítőnk is van, akik lelkesen támogatnak minket céljaink megvalósításában. Számukra vacsora-estet szervezünk évente egyszer.

About Us

The Association in its current form exists since 1989, we currently have 200 members. Its predecessor, The Hungarian Club of Geneva, was active from 1981 to 1986, but even before that, from 1957, Hungarians had an association which was founded by the Hungarians of 1956. It is known that the Hungarian emigration from before the war also had an association.
Our traditional events: Commemoration of October 23rd, Commemoration of March 15th, and the annual Genevan Hungarian Charity Ball. About 150-180 guests attend the ball each year, including Genevans. The ball is a charity event; all profits go to a Hungarian children’s institution chosen every year.
The Association also hosts cultural, entertaining or scientific, educational evenings for smaller audiences.
We support Genevan Hungarian cultural societies, such as the Hungarian Scouts of Geneva, the Hungarian Preschool and School of Geneva, the Hungarian Library of Geneva and the Pannonia Dance group. Outside of Geneva, in Switzerland, the Association also supports Swiss-Hungarian communities doing social work, the Swiss Hungarian Workers’ Association, along with helping people living in minority take a stance for the Hungarian language and culture – for which the Association received a Báthory-award from the Transylvanian Bolyai Initiative Committee.
Our Newspaper is the Genfi Magyar Értesítő (Hungarian Reporter of Geneva), which is published regularly in 300 copies since 1991, 5-6 times a year. Our members receive the paper of charge, but we try to reach others who are interested in the Association’s work as well. Our editorial’s goal: printing articles about specifically Hungarian-Swiss events, interviews with experts living in Geneva or Switzerland, promoting their work, and reviewing anniversaries of universal Hungarian culture.
The management of the association is made up of 13 people who work voluntarily for the association and are elected yearly. We have numerous volunteer helpers as well, who are always enthusiastic in helping us carry out our plans and goals. Once a year, they are invited to a thank-you dinner for their work.

  Amennyiben egyesületünk tagja szeretne lenni, a mellékelt e-mailen írja meg és máris közénk tartozik./em> ahg@ahg.ch
Az éves tagdíj jelenleg 60 frank. Örömmel várunk mindenkit!
  Az egyesület vezetőségének tagjai:

Blahó Györgyi
Boór Klára       titkár
Czellár Judit
Dékány András    elnök          
Gyuris Rita
Kiss-Borlase Egon          
Kukorelly György
Orosz György 
Papp András
Racskó Norbert
Rácz Kiss Olga    pénztáros            
Rusznyák András           
Takácsné Kalmár Csilla     titkár